Onderstaande werkwijze hanteren wij veelvuldig, maar is niet in beton gegoten. Wij passen onze werkwijze aan waar nodig, op basis van de omvang en complexiteit van het hosting vraagstuk.

Consultancy

Al 15 jaar biedt CloudNexxt (v/h Piramide ICT Services) ruimte en resources aan partners die een stabiele, betrouwbare en veilige omgeving zoeken voor het outsourcen en hosten van de IT-infrastructuur, voor zichzelf of voor hun klanten. Na een uitgebreide inventarisatie gaan onze specialisten aan de slag met het opstellen van een technisch design. In de daarop volgende sessie presenteren we het design en passen het waar nodig aan. Vervolgens krijgt u van ons een definitieve offerte, voorzien van een projectplan en een helder investeringsoverzicht.

Implementatie

Vervolgens gaat CloudNexxt aan de slag met het inrichten van de omgeving, conform datgene wat in het technisch design is overeengekomen.  Het resultaat van deze fase is een basisomgeving welke uiteindelijk de diensten gaat leveren. Samen met u en uw medewerkers testen we het nieuwe platform, zowel op werking als op veiligheid. Vervolgens wordt de omgeving uitgebreid gedocumenteerd, dat is noodzakelijk voor het uitvoeren van proactief beheer. Hierna is de omgeving klaar voor gebruik.

Migratie

Nadat is bepaald dat de infrastructuur voldoet aan alles wat vooraf is afgesproken, kan de migratie plaatsvinden. CloudNexxt heeft veel migratie-ervaring en u kunt indien nodig terugvallen op onze specialisten die actief ondersteunen of de migratie voor u uitvoeren.

Beheer

Bij CloudNexxt betekent proactief beheer dat wij zorgen voor de beschikbaarheid van uw IT-omgeving en verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer hiervan.