CloudNexxt is zich volledig bewust van de verantwoordelijkheden die zij draagt voor de informatie van haar klanten ten aanzien van privacy, intellectueel eigendom en conformering aan wet- en regelgeving. Daarom hebben we een groot deel van onze processen geautomatiseerd en laten we onze dienstverlening continu toetsen op kwaliteit en beveiliging.

CloudNexxt (voorheen Piramide ICT Services)  beschikt over de volgende certificeringen:

  • ISO 27001

Met ISO 27001 garanderen we dat al onze processen, systemen en diensten voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Hiermee benadrukken we dat we veel waarde hechten aan de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van uw systemen. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd dat ons gehele leveringsproces werkt volgens de hoogste beveiligingsnormen.

  • ISAE 3402

De primaire doelstelling van de ISAE 3402 is zekerheid te geven omtrent de kwaliteit van de interne beheersing met betrekking tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages. Door ook de richtlijnen voor ISAE 3402 te volgen laat CloudNexxt niet alleen zien dat de processen zijn gecertificeerd, maar ook de werking ervan aan controle onderhevig is.