Voor klanten die strenge eisen stellen aan de veiligheid van hun IT-infra en de devices van hun medewerkers hebben wij de volgende securitydiensten ontwikkeld:

Multi-factor authenticatie

Een Multi-factor authenticatie is in een “bring your own device” organisatie van levensbelang. Immers een gebruiker koppelt zijn devices het liefst aan al de bronnen (databases, email, applicaties, etc.). Bij een hack of diefstal van het apparaat is daarmee uw data snel toegankelijk voor een derde.

Door de toegang te beperken door een extra beveiliging, met behulp van een pincode en een Active Directory/LDAP -systeem, worden de toegangsprivileges nog beter afgeschermd. Tevens is uw data met één extra laag beveiligd en biedt de dienst voldoende gebruikerscomfort.

Ook is het mogelijk om een gebruiker alleen via bijvoorbeeld een pincode toegang te verlenen. Qua beveiliging is dit een minder uitgebreide stap. Het is echter gemakkelijk te beheersen en voor een gebruiker biedt dit veel gemak.

Uw security testen:

De security van uw server omgeving kunnen wij op verschillende manieren testen:

Netwerk Penetratie test

Bij een Netwerk Penetratie test zullen we pogen binnen te dringen in uw netwerk, om toegang te krijgen tot vitale server systemen. Er zal getest worden op open poorten, lekken en kwetsbare

Webapplicatie Security Scan

Het rapport van een Webapplicatie Security Scan omvat een aantal adviezen over aan te brengen wijzigingen in de sourcecode om de gevonden kwetsbaarheden te repareren.

Controle scan

Nadat de aanbevolen wijzigingen van een Security Scan zijn aangebracht, bieden wij de mogelijkheid een tweede (controle) scan uit te voeren.

System control

Een Systeem test is een controle van de systemen op securitymaatregelen, onder andere op het gebruik van overbodige services en onvoldoende toegangsbeveiliging. Hiervoor wordt een checklist gebruikt waarop vitale onderdelen staan zoals de fysieke infrastructuur, Services, Software, Operating System, etc.